Χωρογραφίες, σημεία φυγής, 18/9- 5/10/2014 Artscape Αθήνα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA