Βιογραφικό

 

Mary Roussioti is a graduate of the Athens School of Fine Arts and the Graphic Design Department of Vakalo Art and Design College. She was a postgraduate scholarship recipient of the State Scholarships Foundation (2009- 2011) for her artwork “Painting Possibilities”. As an artist, she identifies her role as a researcher, observer and part of the community, while she desires to create through a strong sense of interiority and self-awareness. In 2018, she founded “Pow Wow Arts and Culture Space” in Maroussi. Since 2005 to day, she has participated and curated numerous group exhibitions in Greece and abroad. She lives and works in Athens.

 

Μαίρη Ρουσιώτη είναι απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας καθώς και του τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Βακαλό. Υπήρξε υπότροφος για μεταπτυχιακές σπουδές του Ι.Κ.Υ. (2009- 2011) για την εκπόνηση του καλλιτεχνικού της έργου «Ζωγραφίζοντας Πιθανότητες». Ως καλλιτέχνης, εντοπίζει τον ρόλο της ως ερευνητής, παρατηρητής και μέρος της κοινότητας, ενώ παράλληλα υπάρχει η επιθυμία δημιουργίας, μέσα από μια έντονη εσωτερικότητα και αυτογνωσία. Το 2018 ιδρύει το Χώρο Τέχνης και Πολιτισμού Pow Wow στο Μαρούσι. Από το 2005 έως και σήμερα έχει συμμετάσχει και επιμεληθεί πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.